Spoštovani obiskovalci!

Februarja 2014 je umrl gospod Aleksander Gregorič, muzejski sodelavec. Obiskovalce in poslovne partnerje prosimo, da e-pošto naslavljate na nov e-naslov: pmb.vodnik@guest.arnes.si.

Hvala.

 

 


 

 • Odpiralni čas muzeja:
 • torek-petek: 8.00-18.00
 • sobota, nedelja in praznik: 9.00–13.00
 • zaprto: ponedeljek, 1. 1., 1. 11. in 25. 12.
 • Vstopnina:
 • odrasli: 2,50 eur
 • otroci: 1,00 eur
 • Tel: +386(0)7 466 05 17
 • Fax: +386(0)7 466 05 16
 • E-pošta:
  pmb.vodnik@guest.arnes.si
 • Za najavljene skupine je možen ogled
 • tudi izven delovnega časa.
 • Za delavnice se prosimo najavite na:
 • pmb.pedagog@guest.arnes.si
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
poroka

Grad Brežice

muzej hladjenje, prezracavanje, ogrevanje
Grad Brežice in poznejša mestna naselbina sta nastala na vzpetini na levem bregu reke Save, ki je bila že v prazgodovini, posebno pa še v času preseljevanja narodov, pomembna prometna pot med Balkanom in predalpskim svetom.

Grad je bil prvič omenjen leta 1249 kot castrum, nedvomno pa je stal že pred letom 1241, ko v pisanih virih prvič zasledimo Brežice. Verjetno je bila prvotna grajska stavba, v kateri je prebivala oborožena posadka, deloma še lesena utrdba. Njeni začetki so povezani z vaško naselbino Gradišče, ki je ležala na levem bregu savske struge. Na slovenskem ozemlju so se takrat utrdile fevdalne posesti tujih svetnih in cerkvenih gospodarjev. Ozemlje v trikotu med Sotlo in Savo je v 11. stoletju prišlo v roke salzburške nadškofije in je ostalo v njeni posesti vse do konca 15. stoletja. Proti koncu 12. stoletja so Brežice postale upravno in gospodarsko središče salzburške posesti v Posavju. Na obali reke Save so Salzburžani sezidali grad, ki je služil v upravne in obrambne namene. V gradu sta bila sodišče in kovnica denarja. Tu je bila nastanjena tudi vojaška posadka.

Grad se je po svoji legi imenoval Rain, kar v nemščini pomeni obala rečne struge. Tako je dobilo ime tudi srednjeveško mestece, ki se je razvilo okrog gradu: civitas Rain. Isti pomen ima tudi slovensko ime za mesto, ki zaznamuje mestno naselbino na bregovih reke (breg – bregci – brežci – Brežice). To nam potrjuje tudi mestni grb, v katerem so na črni heraldični osnovi nakazani trije grički (brežci), pod njimi pa je s tremi modrimi valovnicami na beli osnovi upodobljena voda.