Spoštovani obiskovalci!

Februarja 2014 je umrl gospod Aleksander Gregorič, muzejski sodelavec. Obiskovalce in poslovne partnerje prosimo, da e-pošto naslavljate na nov e-naslov: pmb.vodnik@guest.arnes.si.

Hvala.

 

 


 

 • Odpiralni čas muzeja:
 • torek-petek: 8.00-18.00
 • sobota, nedelja in praznik: 9.00–13.00
 • zaprto: ponedeljek, 1. 1., 1. 11. in 25. 12.
 • Vstopnina:
 • odrasli: 2,50 eur
 • otroci: 1,00 eur
 • Tel: +386(0)7 466 05 17
 • Fax: +386(0)7 466 05 16
 • E-pošta:
  pmb.vodnik@guest.arnes.si
 • Za najavljene skupine je možen ogled
 • tudi izven delovnega časa.
 • Za delavnice se prosimo najavite na:
 • pmb.pedagog@guest.arnes.si

ETNOLOŠKA ZBIRKA

muzej hladjenje, prezracavanje, ogrevanje

V etnološki zbirki žari lep spomin iz predmetov vsakdanjega življenja kmečkih pa tudi mestnih ljudi iz območja ob Sotli, Krki in Savi. Razstavljeni predmeti pojasnjujejo način življenja in ustvarjalno kulturo domačega prebivalstva v 19. in 20. stoletju. Šeststo predmetov, opremljenih z življenjskimi zgodbami, priča predvsem o življenju kmeta, vinogradnika in rokodelca. Razstavljeni predmeti sporočajo dediščino v poljedelstvu in živinoreji, stanovanjski kulturi, kovaštvu, pletarstvu, medičarstvu, lončarstvu, predenju, tkanju in vinogradništvu.


 

digitalni_print digitalni_print digitalni_print digitalni_print


 

 Z gradivi, iz katerih so izdelani, pričajo o tesni povezanosti z naravo in o preprostosti, ki je krasila nekdanjega človeka. Njihove oblike pripovedujejo o iznajdljivosti in umetniški nadarjenosti posameznikov, spretnost izdelave pa o umnosti in tradiciji bogatih izkušenj prednikov. Uporabljali so iz lesa izdelane telege in jarme, vozove, pluge z železnim črtalom, brane, tesano, rezbarjeno, struženo in iz dog izdelano posodje, skrinje, omare, pasti in različna orodja.

 

Bivanje v hiši in domača opravila predstavlja notranja oprema "hiše" kot glavnega bivalnega prostora kmečkega človeka. Kot s klopjo, mizo in stoli je bil opremljen tudi s hišnim oltarčkom ali "bogcem", nabožnimi slikami na steklo in dodatnim okrasjem. Z verovanjem je tesno povezano umetniško ustvarjanje, katerega del predstavljajo slike na steklo in ogledalo, motivi in lesene plastike Marije in Jezusa. Najpogosteje uporabljana orodja in značilni obrtni izdelki zastopajo rokodelstvo in obrt: kolarstvo, kovaštvo, pletarstvo, lončarstvo, medičarstvo, predenje in tkanje. V posebnem prostoru zbirke so prikazani predmeti iz življenja posavskega vinogradnika.

 

Ivanka Počkar

muzejska svetovalka