Spoštovani obiskovalci!

Februarja 2014 je umrl gospod Aleksander Gregorič, muzejski sodelavec. Obiskovalce in poslovne partnerje prosimo, da e-pošto naslavljate na nov e-naslov: pmb.vodnik@guest.arnes.si.

Hvala.

 

 


 

 • Odpiralni čas muzeja:
 • torek-petek: 8.00-18.00
 • sobota, nedelja in praznik: 9.00–13.00
 • zaprto: ponedeljek, 1. 1., 1. 11. in 25. 12.
 • Vstopnina:
 • odrasli: 2,50 eur
 • otroci: 1,00 eur
 • Tel: +386(0)7 466 05 17
 • Fax: +386(0)7 466 05 16
 • E-pošta:
  pmb.vodnik@guest.arnes.si
 • Za najavljene skupine je možen ogled
 • tudi izven delovnega časa.
 • Za delavnice se prosimo najavite na:
 • pmb.pedagog@guest.arnes.si

ZGODOVINSKA ZBIRKA - KMEČKI UPORI IN REFORMACIJA

muzej hladjenje, prezracavanje, ogrevanje

Zgodovinska zbirka prikazuje junaški boj naših prednikov za samostojno politično, gospodarsko in kulturno življenje. Predstavitvi zgodovine 16. stoletja sta namenjena dva obokana prostora severovzhodnega grajskega stolpa, ki ustvarjata vzdušje poznega srednjega veka.

digitalni_print

Ko stopimo skozi vrata v prvi prostor, se nam pogled najprej ustavi na mogočnem viteškem oklepu. Levo se nahajata stenski freski, ki jih je naslikal slikar Franjo Stiplovšek. Prva predstavlja potek hrvaško-slovenskega kmečkega upora v letu 1573, druga pa grbe slovenskih mest. Nad freskama se nahajajo prve slovenske tiskane besede, “Le vkup, le vkup, le vkup, le vkup uboga gmajna“, ki so bile natisnjene v nemški žolnirski pesmi zoper slovenske kmečke upornike iz leta 1515. Na steno v kotu je vzidan nagrobnik hrvaškega fevdalca Franja Tahija, ki je s svojim nečloveškim početjem pognal kmete susedgrajske in stubiške gospoščine v upor.

 

Skozi ozek hodnik stopimo v drugi prostor. Pogled se nam najprej ustavi na doprsnem kipu Matije Gubca, vrhovnega vodje kmečkega upora leta 1573. Na panojih so slikovno in dokumentarno predstavljena zgodovinska dogajanja v 16. stoletju - vseslovenski kmečki upor 1515, hrvaško-slovenski kmečki upor 1573 in reformacija, gibanje, ki je Slovencm dalo knjižni jezik. Številne listine iz gradov sredi uporniškega ozemlja, dopisi kranjskih in štajerskih deželnih stanov, nadvojvode Karla, cesarja Maksimilijana nam v izvirni besedi prikažejo življenje kmetov, ki so nosili vsa bremena premaganca in občutili maščevalni bes zmagovalcev. Zbirka bogatijo originalno kmečko in plemiško orožje, kovanci tega obdobja in literatura, ki govori o kmečkih uporih.

digitalni_print digitalni_print

Največja znamenitost zbirke je Dalmatinova Biblija iz leta 1584, prvi prevod svetega pisma iz nemškega v slovenski jezik. Biblija je bila natisnjena v Nemčiji v 1500 izvodih. Do danes se je ohranilo 78 izvodov, od tega v Sloveniji 36.

 

Vlasta Dejak

kustosinja zgodovinarka